Yeme Bozuklukları

  • Adres:

    Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak No: 16 Ferah Palas Apartmanı, D:Kat:2 Daire 5, 34140 Bakırköy/İstanbul

  • İletişim:

    Telefon: 0533 527 09 97
    E-Posta: info@sinemyaprak.com

Düşük benlik algısına sahip kişiler,çevre üzerinde güçsüz hissedenler,duyguyu ifade edemeyen kişilerin yaşadığı bir problemdir.Bu kişilerin ailesinde genellkle bireysellik kabul eilmez,cinsellik konuşulmaz,duygular açıkça ifade edilmez...

Aneroksiya Nevroza

Bulimiya Nevroza

Ortoreksiya (Sağlıklı Yeme Takıntısı)

Tıkınırcasına Yeme Bozukluları

yeme bozukluğunu oluştururlar

Bulunduğu yas grubu ve boy uzunluğu acısından normal kabul edilen en az kilo ya da bu ağırlığın üzerindeki bir kiloyu kendisi için uygun bulmayıp,kabul etmeme.%85 in altına düşme en öenmli tanı ölçütlerindendir.Yaş ve boy göz önüne alındığında beklenenden daha düşük bir kilosu olmasına rağmen kilo almak veya şişmanlamaktan aşırı derecede korkma da bir diğeridir.Kişinin kilosu ya da vücut şeklini algılayışında bozukluk olması. Kişinin kendini değerlendirişinde kilo ya da vücut seklinin olağandan çok daha fazla yer alması veya o anki kilosunun düşük olmasının öneminin farkına varmama/kilo kaybının ciddiyetini inkar etme. önemli bir kriterdir.Bayanlarda birbirini izlemesi gereken en az 3 adet döneminin olmaması da diğer tanı ölçütlridir.

Aneroksiya Nevroza 

Düşüncelerin sürekli beden ağırlığı ve yiyecekle ilgi tutulması aslında derinlerde bir " benlik kavramı " bozukluğunun olduğunun geç kalmış bir işareti olarak yorumlanmaktadır.Ego gelişimi tam değildir. Özerklik duyguları gelişmemiştir. Beden işlevlerinin denetimi kendilerinde değil"miş gibi" yaşarlar.Böylece anksiyeteyi beden ağırlığının ve yiyeceklerinin denetimine dönüştürmüş olur.Yardıma gereksinimi var ama kendilerini yardim edilemez görürler .Kendi ve çevreleri üzerindeki denetimi kaybetme korkuları vardır. Aşırı bir şekilde başkalarının görüşlerine bağımlı olarak özgüvenlerini koruyabilen, onların yeterli ya da olumlu desteği olmadığında kendilerini bir hiç olarak görürler .Bir şey ya tam olmalı ya da hiç olmamalı seklinde bir düşünce yapısı olan kişilerdir.

Bulimia Nervoza

Yemek yeme krizleri ve sonunda kusarak mideyi boşaltma çabaları olarak tanımlanır.  Tıkanırcasına yemenin tekrarlayıcı ataklarını takiben bunu giderici davranışların (örneğin; kusma, laksatif kullanımı, aşırı egzersiz veya gıda kısıtlamasının) söz konusu olduğu kronik bir bozukluktur..Bu kişilerde de kilo alma veya şişmanlama veya vücut görünüşünde bozulma ile ilgili yoğun korkular mevcuttur. Beden ağırlığı normale yakın olduğu gibi, aşırı kilo kaybı olan hastalara da rastlanır. Çoğunlukla çökkün duygu durumu vardır , ataklar bir sıkıntılı durumun ardından ortaya çıkabilir %1 oranında görülür, açlık ve intihar nedeniyle mortalite riski %5 e kadar çıkmaktadır.12 yıl içinde %75 i iyileşir.

Tanı için:

Tekrarlayıcı tıkanırcasına yeme ataklarının ardından takiben 2 saat içinde kusma ve tekrar daha fazla yeme olması gerekir.

Başkalarının aynı sürede yediğinden çok fazla yeme davranışı beklenir

Kilo alımını azaltmak için uygunsuz yollar kullanma(Kendini kusturma,laksatif kullanma,aşırı egzersiz yapma)

3 aylık dönem içinde an az 2 kez tıkanırcasına yeme davranışı olması

Bedeni ve kilosu nedeniyle kendini değerlendirmesinde bozulma, beklenir.

Anorexia ve Blumianın birbirinden farklı durumlar olarak tanımlayan ya da tersi düşünen görüşler bulunmaktadır • Anoreksik hastaların en azında %40 - 50 'sinde Bulimia da görülmekte ve pek çok kişinin yaşamı boyu bu iki durum birbirinin yerini alabilmektedir. Bazı otörler anoreksik kişilerin katı ve disiplinli , bulimik kişilerinse sorumsuz ve disiplinsiz olduğuna dikkat çekmiştir. Karşılaştırma Anoreksia: • Görünüm: ideal ağırlığın altındadır (%85) Başlama:Erken adolesan, özellikle 14-17 yaşında Fiziksel belirtiler aneroksiyada : Zayıflık, amenore,cilt rengi solukluğu,bradikardi,,Bulimiada ise görünüm:Normal kilo veya biraz, altında/üstünde .Başlama:Geç adolesan • Fiziksel belirtiler:Troid ve kortizol işlevinde bozulma,parotid bezlerde büyüme,dental erozyon, elektrolit dengesizlikleri,, sıvı retansiyonu,kan üre nitrojen artışı,kardiak problemler görülür.

Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu

Yemek yeme ve kendini durdurma denetimi bozulmuştur.

Çok hızlı yemek yeme, rahatsızlık verene kadar yemek yeme, aç değilken bile büyük miktarda yemek yeme, kişinin ne kadar yediği konusunda utanması nedeniyle yalnız başına yemesi ve sonra da kendini iğrenç,suçlu ve depresif hissetme gibi davranışlar görülür.

Tanı için belirgin sıkıntı, tıkanırcasına yemek yeme nöbetleri esnasında ve sonrasında suçluluk duyguları ve beden görünümü, estetiğiyle ilgili kaygılar gerekir. Başlıca özellikleri, tıkanırcasına yemek yeme nöbetleri ve arkasından kendi kendine kusma, bağırsak yumuşatıcıları olan (laksatifler) ilaçları yanlış kullanma, aç kalma ve aşırı egzersiz yapmadır.  Tıkınma nöbetleri ortalama olarak 6 aylık dönemde en az haftada 2 gün ortaya çıkar. 

Yeme bozukluğu olan bireyler yemelerinin ya da kilolarının eşleriyle ve diğer insanlarla ilişkilerini, işlerini etkilediğini ve kendilerini iyi hissetmediklerini söylerler. Yeme bozukluğu olmayan bireylerle karşılaştırılınca daha yüksek oranda kendinden nefret etme, iğrenme, depresyon, kaygı, endişe, somatik belirtiler ve kişilerarası duyarlılık bildirirler. • Kadınlarda erkeklere göre 1.5 kez daha fazla görülür. Toplumlarda % 15 ile % 50 oranında yaygındır. • Aşırı yemek yeme ile gerginlik duygusunun azaldığı belirtilmiştir. Bazı bireyler kendilerini “duygusuz“ “boşlukta“ hissetme anlarında tıkınırcasına yemek yeme nöbetlerine girdiklerini tanımlamışlardır. • Bazı bireyler depresyon, anksiyete ve bozuk duygu durumla tıkınma davranışının tetiklendiğini bildirmişlerdir.

Tedaviye kendi istkleri ile gelmezler çünkü bizlerin ona kilo aldırmaya çalıştığımızı kötülüğü için bir şeyler yapacağımızı düşünürler.Tedaviyi bir şekilde kabul etmeleri için öncelikle ilaç tedavisi sonrasında psikoterapi seansları süreci izler.

Uzm.Psk Sinem YAPRAK