Çocukken İhtiyacımız olan 5 Temel Duygusal İhtiyaç

 • Adres:

  Yeşilköy Mah. Gazi Evrenos Cad, Arslan Sk. 6/1, 34149 Bakırköy/İstanbul

 • İletişim:

  Telefon: 0542 527 09 97
  E-Posta: info@sinemyaprak.com

Çocukken İhtiyacımız olan 5 Temel Duygusal İhtiyaç

Şema terapisi, erken çocukluk dönemindeki duygusal ihtiyaçların karşılanmaması sonucu gelişen ve yaşam boyunca sürebilen bilişsel ve duygusal şemalar üzerine odaklanan bir terapi türüdür. Şema terapisine göre, çocukluk çağında karşılanması gereken temel duygusal ihtiyaçlar şunlardır:

 1. Güvenli Bağlanma ve İlişkiler:

  • Çocuğun güvenli bir şekilde bağlanabileceği, onu koruyan ve ona değer veren birincil bakım vericilere ihtiyacı vardır.

  • Bu, sevgi, güvenlik ve istikrar sağlar.

 2. Sağlıklı Özerklik ve Yeterlilik,Kimlik Algısı:

  • Çocukların kendi başlarına karar verebilme ve bağımsız hareket edebilme yeteneklerini geliştirebilmeleri için desteklenmeleri gerekir.

  • Bu, kendi becerilerine güven duyma ve kendi kendine yeterlilik hissini geliştirir.

 3. Duyguları ve İhtiyaçları İfade Edebilme Özgürlüğü:

  • Çocukların duygularını çekinmeden söyleyebilmeleri,düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri,ihtiyaçlarını ortaya koyabildiği bir ortamda büyümeleri önemlidir.

  • Çatışma çıkmar mı çıkmaz mı,ebeveynimi üzer miyim,suratları asılır mı kaygıları olmadan her türlü duygu ve düşüncesini ortaya koyabilmesi koşulsuz sevgi almanın,hayır diyebilmenin çekirdek yöntemlerindendir.

 4. Özgür İfade,Kendiliğindenlik,Spontanite ve Oyun:

  • Çocukların duygularını ve ihtiyaçlarını özgürce ifade edebilmeleri, yaratıcılıklarını ve oyun oynama isteklerini ortaya koyabilmeleri önemlidir.

  • Bu, çocuğun kendini tanıması ve ifade edebilmesi için gereklidir.

 5. Gerçekçi Sınırlar veÖzdenetim:

  • Özdenetim, çocukların duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını kontrol edebilme yeteneğidir. Bu yeteneğin gelişmesi, çocukların başarılı ve sağlıklı bireyler olarak büyümeleri için kritik öneme sahiptir.Bir çocuğun sağlıklı gelişebilmesi için kendisine gerçekçi sınırlar konulmasına ve iyi şeylerin aşırı verilmemesine ihtiyacı vardır.

Bu ihtiyaçların karşılanmaması, bireyin yaşamında çeşitli psikolojik ve duygusal sorunlara yol açabilecek olumsuz şemaların gelişmesine neden olabilir. Şema terapisi, bu şemaların farkına varılması, anlaşılması ve değiştirilmesi sürecini destekler.